23.09.2017
IELTS курс
Започва ... още
19.08.2017
Търсим си колега!
Ако желаеш ... още
13.08.2017
Становището ни
Във връзка с ... още


"Сложи сифон на десктопа!"

Българѝя

13.08.2017
Становището ни

Във връзка с обявения за обществено обсъждане Проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, нашето становище е, че предложените промени са недообмислени и по-скоро биха затруднили процеса на легализация на документите, вместо да го опростят. Изискването преводачът да се яви пред нотариус, за да подпише превода си предполага допълнителен хонорар за този преводач, за да бъде той компенсиран за изгубеното време. Отворен остава въпросът за това, как да ще се процедира, ако преводачът е в друго населено място. Не става ясно също така дали преводът на чужд език, завършващ с нотариална заверка на подписа на преводача (на български език), ще е валиден и приет от институциите в чужбина.
Нашето предложение е да се въведе единен регистър на преводачите в България, които да ползват електронен подпис. Използването на съвременни технологии би намалило цената към клиента и би позволило преводачите да работят с всички български агенции.